"Den rådande globala importsituationen är just nu ordentligt påverkad och transportpriserna fortsätter stadigt att öka till nya högre nivåer och det finns tyvärr inga tecken på lättnad, istället är förväntningarna att problemen kommer att kvarstå under en lång tid. Prognosen idag är att det under de kommande sex månaderna kommer vi ha godskostnader som är 4–5 gånger högre än föregående år. Eftersom denna situation påverkar allt och alla, förväntar vi oss att konsumentpriserna kommer att öka avsevärt i år, inom inte bara vårt, utan samtliga handelsområden."

Vi får en hel del liknande mail just nu från många av våra kära leverantörer och vi kan inte göra mer än att fortsätta stötta dem och hoppas att våra kunder gör detsamma! Vi tycker det är viktigt att lyfta ämnet då det kommer påverka oss alla framöver.

Ett av de företag som blivit tvungna att höja sina priser är det fina familjeföretaget, Rubens Barn. Det i sin tur har lett till att även vi varit tvungna till höjda priser på dessa produkter. För att övergången ska kännas lite mer positiv och för att fortsätta stötta svenska småföretagare så har vi bestämt oss för att ha en förbeställningskampanj med 20 % rabatt på de ekologiska dockorna från Rubens Barn.

Dockorna som beställs finns på lager i Borås så vi skall alltså inte vänta på "ett skepp kommer lastat" men det kan ta ca 2-3 veckor innan ni får dem. 

 

 Ange koden:       weloverubensbarn          i kassan. 

 

Kampanjen gäller under v 26.